Systemy zarządzania kapitałem ludzkim

 

Rozwój strategiczny organizacji

Praktyczne szkolenia dla biznesu i administracji

 

Marcin Witkowski

Doświadczenie praktyczne i wiedza naukowa

Ekspert, pasjonat i praktyk wprowadzania skutecznych zmian w organizacjach komercyjnych i publicznych. Posiada ugruntowane doświadczenie w realizacji projektów doradczych i wdrożeniowych, o potwierdzonych rezultatach z zakresu wprowadzania i modyfikacji systemów zarządzania, a także w obszarach strategii rynkowo-sprzedażowych. Pełnił funkcje menedżerskie na poziomie członka zarządu, dyrektora personalnego oraz menedżera ds. rozwoju biznesu. Autor publikacji naukowych w obszarze zarządzania zmianami organizacyjnymi. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej o specjalizacjach zarządzanie strategiczne oraz finanse przedsiębiorstwa. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu zarządzania zmianami, stale współpracując z dużymi organizacjami wprowadzającymi dynamiczne zmiany proefektywnościowe.
Copyright ©2016 Doradztwo Biznesowe Marcin Witkowski, All Rights Reserved.